Universiteit Twente

Lansink Wegenbouw BV gaat in opdracht van de Universiteit Twente de campus veiliger maken. We doen dit door de inrichting van het wegennet aan te passen, zodat het gaat voldoen aan de richtlijnen van een 30 km zone. We starten 24 mei met onze werkzaamheden en naar verwachting ronden wij onze werkzaamheden begin 2022 af.

Wat gaat er gebeuren

Kort gezegd: alle wegen worden zo aangepast dat de verkeerssituatie voor fietsers en ook voetgangers veiliger wordt. Dit betekent dat op bijna alle locaties waar fietsers en auto’s de rijbaan delen er door middel van een rode coating, fietsstroken gerealiseerd worden. Ook wordt de hoofdingang grondig onderhanden genomen. De kruising Hallenweg – Drienerlolaan – Drienerbeeklaan wordt omgebouwd tot een ovonde met meer ruimte voor voetgangers en fietsers. We zijn op dit moment bezig met het inrichten van onze projectwebsite. Hier kunt u alle informatie vinden over de werkzaamheden, de bereikbaarheid en onze duurzame ambities en de wijze waarop wij hier samen met de Universiteit Twente invulling aan gaan geven.

Afsluiting hoofdingang

Vanaf vrijdag 28 mei zal de hoofdingang afgesloten worden voor al het gemotoriseerde verkeer, hiervoor wordt een omleiding via de Bosweg ingesteld. Fietsers en voetgangers kunnen voorlopig gebruik blijven maken van de bestaande voorzieningen. In dezelfde periode wordt ook de Drienerlolaan gereconstrueerd, dit betekent dat de gehele Drienerlolaan afgesloten is voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Doordat dit te combineren aanpakken beperken we de overlast voor alle gebruikers.

Lees meer over de werkzaamheden:

Werkzaamheden

Werkzaamheden

  De campus wordt ingericht als een 30 km zone tussen mei 2021 en begin 2022
Planning

Planning

De werkzaamheden zullen in verschillende fases worden uitgevoerd
Duurzaamheid

Duurzaamheid

Bij dit project worden verschillende innovatieve technieken gebruikt om de duurzaamheid te verhogen.
Busroutes

Busroutes

Tijdens de werkzaamheden worden de busroutes op de campus regelmatig omgeleid
Contact

Advies & Contact

Heeft u vragen?
Neem dan contact met ons op!