CO2 Prestatieladder

Met dit deel van de Wegenbouw Lansink B.V. website willen wij u op de hoogte brengen van de ontwikkelingen op het gebied van CO₂-beleid binnen ons bedrijf.

In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen is besloten om de CO2-prestatieladder op te zetten om een beter inzicht te krijgen in onze CO2-uitstoot. Door het maken van onze CO2-footprint zijn onze belangrijkste emissie bronnen in kaart gebracht. Wegenbouw Lansink B.V. zal ieder half jaar haar energiebeleid, CO2-footprint en reductiedoelstellingen in- en extern communiceren.

Het niveau waarop Wegenbouw Lansink B.V. omgaat met CO2-reductie voldoet aan de eisen die de SKAO / CO2-prestatieladder stelt voor niveau 5.

A: INZICHT

Wegenbouw Lansink B.V. heeft haar eigen energieverbruik omgerekend naar CO2-emissies om zodoende meer inzicht te krijgen in haar CO2-uitstoot per energiestroom. Dit inzicht in de CO2-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. In het jaar 2012 is de CO2-footprint voor het eerst berekend. De footprint wordt elk half jaar opnieuw berekend en intern en extern gecommuniceerd (zie ook de documenten bij C: Communicatie).

B: REDUCTIE

Wegenbouw Lansink B.V. heeft reductiedoelstellingen opgesteld om effectief haar CO2-uitstoot te reduceren. Om deze doelstelling te behalen, zijn reductiemaatregelen opgesteld.  Wegenbouw Lansink B.V​ wil:

 • Haar milieu impact beheersen en waar mogelijk verkleinen
 • Haar eigen footprint uiterlijk 2028 verlaagd hebben met 38% ten opzichte van het nieuwe referentiejaar 20201:
  • Scope 1:                                39 %
  • Scope 2:                                0 %
  • Scope 3 business travel:    0 %
 • Haar scope 3 footprint in de keten uiterlijk 2028 verlaagd hebben met 86% ten opzichte van het nieuwe referentiejaar 2020 middels inzet van:
  • Duurzame grondstoffen zoals duurzaam beton
  • Toepassing van minimaal 5% olivijn asfalt in het totale asfaltvolume
  • Betere registratie, vermindering, scheiding en hergebruik van afvalstromen.

De reductiemaatregelen worden ieder half jaar beoordeeld op hun effectiviteit.

C: COMMUNICATIE

Wegenbouw Lansink B.V. communiceert ieder half jaar publiekelijk over haar energie reductiebeleid met betrekking tot inzicht, reductie en participatie aan een initiatief.

D: PARTICIPATIE

Wegenbouw Lansink B.V. neemt actief deel aan initiatieven rond de reductie van CO2 in de sector en/of daarbuiten. We zijn betrokken bij de ontwikkeling van een emissievrije asfaltset. Tevens zijn wij bezig met de verdere ontwikkeling en marktintroductie van Olivijn. Recent zijn wij aangesloten bij het platform DuSpot. DuSpot is een matchingstool die ons gaat helpen om efficiënter en (milieu)bewuster om te gaan met vrijkomende materialen en bouwstoffen. Ook zijn wij aangesloten bij de kennistafels infraplatform Oost. Deze kennistafels bieden ons de kans om in gesprek te gaan over Schoon en Emissiearm Bouwen. Wilt u meer informatie over onze doelstellingen en activiteiten, neem dan contact op met Martine Kleizen, tel: 074-3494766

Wilt u meer informatie over de CO2-prestatieladder? Deze is te vinden op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO).

Download de documenten betreffende het CO2 reductiebeleid van Wegenbouw Lansink op de downloadpagina.