CO2 Prestatieladder

Met dit deel van de Wegenbouw Lansink B.V. website willen wij u op de hoogte brengen van de ontwikkelingen op het gebied van CO₂-beleid binnen ons bedrijf.

In het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen is besloten om de CO2-prestatieladder op te zetten om een beter inzicht te krijgen in onze CO2-uitstoot. Door het maken van onze CO2-footprint zijn onze belangrijkste emissie bronnen in kaart gebracht. Wegenbouw Lansink B.V. zal ieder half jaar haar energiebeleid, CO2-footprint en reductiedoelstellingen in- en extern communiceren.

Het niveau waarop Wegenbouw Lansink B.V. omgaat met CO2-reductie voldoet aan de eisen die de SKAO / CO2-prestatieladder stelt voor niveau 5.

A: INZICHT

Wegenbouw Lansink B.V. heeft haar eigen energieverbruik omgerekend naar CO2-emissies om zodoende meer inzicht te krijgen in haar CO2-uitstoot per energiestroom. Dit inzicht in de CO2-uitstoot maakt het mogelijk om effectieve doelstellingen op te stellen. In het jaar 2012 is de CO2-footprint voor het eerst berekend. De footprint wordt elk half jaar opnieuw berekend en intern en extern gecommuniceerd (zie ook de documenten bij C: Communicatie).

B: REDUCTIE

Wegenbouw Lansink B.V. heeft reductiedoelstellingen opgesteld om effectief haar CO2-uitstoot te reduceren. Om deze doelstelling te behalen, zijn reductiemaatregelen opgesteld. Deze worden ieder half jaar beoordeeld op hun effectiviteit.

C: COMMUNICATIE

Wegenbouw Lansink B.V. communiceert ieder half jaar publiekelijk over haar energie reductiebeleid met betrekking tot inzicht, reductie en participatie aan een initiatief.

D: PARTICIPATIE

Wegenbouw Lansink B.V. neemt actief deel aan initiatieven rond de reductie van CO2 in de sector en/of daarbuiten. Op dit moment is dat het initiatief: Werkgroep CO2 en KAM bewust ondernemen. We zijn betrokken bij de ontwikkeling van een emissievrije asfaltset. Tevens zijn wij bezig met de verdere ontwikkeling en marktintroductie van Olivijn. Wilt u meer informatie over onze doelstellingen en activiteiten, neem dan contact op met Martine Kleizen, tel: 074-3494766

Wilt u meer informatie over de CO2-prestatieladder? Deze is te vinden op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (SKAO).

Download de documenten betreffende het CO2 reductiebeleid van Wegenbouw Lansink op de downloadpagina.