Ootmarsum, Bouwteam Denekamperstraat

Ootmarsum, Bouwteam Denekamperstraat

Een bouwteam binnen onze eigen gemeente, veel mooier wordt het niet. Begonnen in 2018 afgerond in oktober 2019. Het project is gegund op basis van onze visie op een succesbol bouwteam en de wijze waarom wij de omgeving onderdeel maken van het proces. Samen met Noaberkracht en de omgeving hebben we een ontwerp en werkwijze uitgedacht welke naar volle tevredenheid tot uitvoering is gebracht. Ook hebben we hier invulling kunnen geven aan onze duurzame ambities. De Denekamperstraat is nu beter bestand tegen de klimaatveranderingen en hevige regenval die daardoor van tijd tot tijd valt.

Hengelo, Deurningerstraat

Hengelo, Deurningerstraat

De Deurningerstraat in Hengelo is van groot belang als gebiedsontsluitingweg. Een goede planning is belangrijk vanwege de circa 1800 fietsbewegingen per uur die hier in de spits plaatsvinden. Lansink scoorde hierop het beste in de EMVI-aanbesteding. Naast de aanleg van gescheiden fietspaden vormden rioolverzwaring, asfalt en straatwerk de belangrijkste werkzaamheden.

Lochem, asfaltonderhoud

Lochem, asfaltonderhoud

Onze relatie met de gemeente Lochem gaat al enige jaren terug. Lansink voert naar wederzijdse tevredenheid het asfaltonderhoud in Lochem uit. We zijn op elkaar ingespeeld, waardoor de contacten alleen maar beter worden.

Overdinkel, BRM Geurmeij

Overdinkel, BRM Geurmeij

Plan Geurmeij in Overdinkel bestaat uit ongeveer 90 kavels. Lansink maakte in opdracht van de gemeente Losser het terrein bouwrijp. Eerder pakten we ook de Hoofdstraat in het dorp aan. Inmiddels verrijzen de eerste vrijstaande en half-vrijstaande woningen in Overdinkel.

Haaksbergen, ’t Varck

Haaksbergen, ’t Varck

In opdracht van de gemeente Haaksbergen vervingen we het riool, bestrating en asfalt op bedrijventerrein ’t Varck. Door fietspad en rijbaan in één werkgang, “warm in warm” aan te brengen in rood en zwart, leverden we een stukje kwaliteit af.

Hengelo, grondsanering Watertorenpark

Hengelo, grondsanering Watertorenpark

Ooit was er veel bedrijvigheid en een spooremplacement. Om de bouwplannen voor een woonwijk op het voormalige opslagterrein mogelijk te maken, saneerde Lansink de grond van het watertorenpark in Hengelo.

Almelo, schoolplein Canisius

Almelo, schoolplein Canisius

Dankzij een scherpe prijs en goede uitleg over onze aanpak en planning, mochten wij het schoolplein van het Canisius in Almelo aanpakken. Onze opdrachtgever eiste vanwege de schoolvakantie een strakke planning. Die konden we nakomen in de zomer van 2016.

Neede, fietsbaan Wolinkweg

Neede, fietsbaan Wolinkweg

De spoorlijn tussen Neede en Eibergen werd al lang geleden opgebroken en omgevormd tot wandel- en fietspad. In opdracht van de gemeente Berkelland mochten wij dit fietspad opwaarderen. Naar schatting 140 scholieren wonen in Eibergen, maar gaan op het Onderwijsplein in Neede naar school. Daarnaast zal de drukte op het door Lansink aangebrachte asfalt toenemen wanneer de nieuwe N18 tussen Varsseveld en Enschede in gebruik genomen wordt, zo is de verwachting.

Bentelo, zuurbestendig asfalt

Bentelo, zuurbestendig asfalt

Voor een agrarisch bedrijf in Bentelo brachten wij zuurbestendig asfalt aan in een kuilvoerplaat. Hoewel een scherpe prijs belangrijk was, sprongen wij er uit wat betreft advies en vertrouwen.

Almelo, kruispunt De Burcht-Schapendijk

Almelo, kruispunt De Burcht-Schapendijk

Lansink scoorde het best op de EMVI-wensenlijst van de gemeente Almelo. Bij de aanpak van de voor de woonwijk Schelfhorst belangrijke verkeersader hielden we niet alleen rekening met het verkeer, maar ook met omwonenden (school en verzorgingstehuis), de openbare busverbinding en complete ontzorging van de opdrachtgever. Qua milieu hielden we rekening met de vele bomen door zo min mogelijk te bemalen.