Lansink en MVO

Wegenbouw Lansink ondersteunt duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) in al haar aspecten. Duurzaamheid/MVO geldt voor verschillende aspecten waarmee we te maken hebben in ons werk.

  1. veilig werken met oog voor gezondheid (conform VCA ** 2017 / 6.0)
  2. het leveren van kwaliteit en klanttevredenheid (conform ISO 9001:2015)
  3. werken waarbij er oog is voor het milieu (CO2 prestatieladder).

 

Het werken waarbij er oog is voor het milieu en een eventuele besparing op de tonnen CO2 uitstoot is vertaald in de CO2 prestatieladder. Wat verbruikt Wegenbouw Lansink b.v. aan tonnen CO2 en hoe kan hier op bespaard worden in de toekomst ? Het verbruik van CO2 zit onder meer in: gebruik van (zwavelhoudende) diesel, de emissie van koelapparatuur en klimaatinstallaties, het energie-en gasverbruik van het bedrijf en zakenreizen per auto of vliegtuig.

Wegenbouw Lansink b.v. is zich ervan bewust dat er milieubewuster moet worden gewerkt en dat duurzaamheid een steeds belangrijker aspect wordt, ook in de bouwsector. Dit vertaalt zich in velerlei aspecten, welke zijn weergegeven in ons Energiemanagementprogramma. Wegenbouw Lansink b.v. heeft zich tot doel gesteld om te komen tot een CO2 reductie van 38% in 2028 ten opzichte van het referentiejaar (2020). In de onderliggende documenten geven we inzicht hoe we hiertoe komen.